צרו קשר

  ּ

  היטל השבחה

  ​היטל השבחה הנו מס שמוטל על בעלי נכסים בקשר לעליית שווי הנכס שבבעלותם בעקבות הליכים תכנוניים, ובמיוחד בעקבות אישורה של תכנית משביחה. באופן רגיל, הוועדה המקומית שבתחומה נמצא הנכס מחייבת את הבעלים לשלם היטל השבחה במועד המכירה של הזכויות בנכס או במועד הוצאת היתר בנייה, לפי המוקדם מבין השניים. היטל ההשבחה נקבע על שיעור של מחצית משווי ההשבחה של הנכס הנדון. תקיפת היטל ההשבחה הנו עניין שבמומחיות, כאשר לעתים התקיפה נעשית בעיקר מבחינה שמאית, ולעתים בעיקר מבחינה משפטית. למשרד עורכי דין כפיר יפת ניסיון בליווי בעלים ובטיפול בהיטלי השבחה שהושתו עליהם על ידי הוועדה המקומית.

  ביהמ"ש העליון קובע: אין לייחס לתכנית השבחה מאוחרת, שבאה לעולם בעקבות אישור תשריט איחוד חלקות

  בשנת 2003, פורסמה למתן תוקף תכנית מתאר מקומית באזור התעשייה הרצליה שנכללו בה הוראות בדבר אחוזי בנייה פרוגרסיביים, כלומר שככל שהחלקות גדולות יותר - אחוזי הבניה גדולים יותר. כארבע וחצי שנים לאחר אישור התכנית, רכשה חברת אקרו בע"מ שתי...

  זכויות מותנות שנכללו בתכנית, אושרו לאחר מכירת הקרקע-מי מהבעלים יחוב בהיטל השבחה בגין זכויות אלו?

  בתכנית מתאר מקומית נכללו הוראות שמתנות מתן של זכויות באישור נוסף של הוועדה המקומית. המקרקעין שעליהם חלה התכנית נמכרו. לאחר זמן מה ביקש הקונה לממש את הזכויות המותנות שבתכנית והגיש בקשה להיתר בניה. הוועדה המקומית אישרה את הזכויות המותנות,...

  האם יזם שמתקשר עם רמ"י ב"חוזה פיתוח" עשוי להתחייב בהיטל השבחה בקשר לתקופת הפיתוח? בעקבות הלכה חדשה

  רמ"י מתקשרת באופן שגרתי עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", כלומר חוזה שבו מתחייב היזם לפתח מקרקעין כשבסיום הפיתוח הוא יהפוך להיות הבעלים או בעל זכות החכירה. בפסק דין עדכני ומקיף דן בית המשפט העליון בשאלה מהי המתכונת המתאימה...
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ