צרו קשר

  ּ

  דיני ירושה, צוואה ונכסי עיזבון

  ירושה היא תהליך של העברת רכושו של נפטר ליורש בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.

  אם הנפטר הותיר אחריו צוואה, הירושה נעשית על פי הוראות הצוואה, והיא נקראת "ירושה על פי צוואה". היורשים הם האנשים והגופים המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה שמפורטת בצוואה.

  לעומת זאת, במקרה שהמנוח לא חתם על צוואה כדין, הירושה תיעשה על פי הכללים הקבועים בדין. היורשים יהיו קרובי המשפחה של הנפטר, על פי סדר שקבוע בחוק, וככל שלנפטר לא היו קרובי משפחה – מי שתירש את עזבונו תהיה המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי.

  כדי לחלק את עזבונו של נפטר שלא הותיר אחריו צוואה כדין, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

  חשוב לציין, כי קופות גמל, ביטוחי מנהלים וכספים אחרים המגיעים מכוח פוליסות ביטוח אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, והזכאי להם הנו המוטב המופיע ברישומים של אותם גופים.

  מי יכול לרשת?

  יורשיו של הנפטר הם קרובי המשפחה הקרובים אליו ביותר – בני זוג, הורים, צאצאים, או קרובי משפחה אחרים, על פי סדר הקבוע בחוק הירושה.

  חשוב לציין, כי גם קרובי משפחה שטרם נולדו יכולים להיכלל ברשימת היורשים על פי דין, וזאת כאשר מועד לידתם חל בתוך 300 יום מיום הפטירה.

  אם אין לנפטר קרובי משפחה הנזכרים בחוק – אז, כאמור, עיזבונו עובר לרשות המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

  מהו סדר היורשים, במקרה של ירושה על פי דין? 

  בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים בחלקים שווים ביניהם במחצית הנותרת.

  בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת כלי הרכב האישי של המנוח.

  כמו כן, בת הזוג של הנפטר זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש דמי מזונות מן העיזבון.

  האם ידועים בציבור נחשבים לבני זוג של הנפטר לעניין ירושה על פי דין?

  כשהנפטר או הנפטרת לא הותירו אחריהם צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר או הנפטרת שווה לזו של בני זוג נשואים. יחד עם זאת, אם הידועים בציבור  נשואים לאחרים – הם אינם יכולים להיות מוכרים כידועים בציבור לעניין זה. כמו כן, על בן הזוג שנותר בחיים להוכיח כי הוא והמנוח אכן חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית משותף.

  אופן חלוקה בין קרוביו של הנפטר – תלוי בסוגי הקרובים 

  ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. חלוקה בין בן זוג לבין אחיו של הנפטר תהא באופן ש- 2/3 מהעיזבון יהא לבן זוג ו-1/3 יתחלק בין האחים.

  בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

  הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

  ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו.

  אם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.

  ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.

  ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ושם היא נשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לטעון לזכותם כיורשים בעיזבון. לאחר חלוף פרק הזמן הקבוע בחוק, עובר העיזבון לבעלות המדינה.

  מהו צו ירושה?

  מדובר בצו משפטי שמונפק על ידי הרשם לענייני ירושה, ותפקידו להסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה.

  חשוב לציין, כי צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא עיקר עניינו במתן תוקף לצוואה ספציפית שצורפה לבקשה.

  על מנת לקבל צו ירושה – על אחד היורשים להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, או לאחד מבתי הדין הדתיים.

  התנגדות לצוואה

  העיסוק באופן כללי בתחום הצוואות והירושות, מלווה אצל ישראלים רבים בתחושות קשות ומאתגרות, בכל הנוגע למערכות היחסים שלהם עם הקרובים אשר הלכו לעולמם. יחד עם זאת, כל תהליך טיפול בצוואה הוא תהליך משפטי, שמחייב התייחסות מדוקדקת ומוקפדת לכל הפרטים...
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ