צרו קשר

  ּ

  ארנונה

  ועדת ערר ביטלה חיוב בארנונה של בעלי משרדים בתל אביב שהטילה העירייה בקשר למרפסת

  לאחר שנים של מאבק משפטי שניהלה חברה שבבעלותה קומות משרדים ברחוב המסגר בתל אביב, ולאחר שבית המשפט המחוזי התערב בהחלטה של ועדת הערר לדחות את הערר שהגישה החברה על הסף- החליטה לבסוף ועדת הערר להורות לעיריית תל אביב לבטל...

  סיווג שגוי של נכס במסגרת חיובי הארנונה השוטפים

  הסיווג של הנכס נקבע בעיקר בהתאם לסוג השימוש שנעשה בנכס (מגורים, משרדים, תעשיה, מסחר וכיו"ב). הסיווג של הנכס משפיע באופן קריטי על גובה חיובי הארנונה השוטפים, מאחר שלכל סיווג קבוע תעריף שונה בצו הארנונה של הרשות המקומית. סיווג הנכס הנו...

  בעקבות ערר שהגיש המשרד בשם חברה למחקר ופיתוח בתחום הביוטכנולוגיה, תוקן סיווג הארנונה ממשרדים לתעשיה

  חברה העוסקת בתחום הביוטכנולוגיה יוצגה על ידי עו"ד כפיר יפת בערר ארנונה כנגד מנהל ארנונה באחת העיריות הגדולות בגוש דן. בעקבות ערר שהגשנו בשם החברה, ודיון שנערך בפני ועדת הערר, תוקן הסיווג של הנכס, באופן שמזכה את החברה בחיוב...

  חוב ארנונה לעיריית ירושלים בסכום שקרוב ל-1,000,000 ש"ח - הופחת בבית המשפט העליון ל-360,000 ש"ח בלבד

  לקוח של המשרד היה המחזיק והמפעיל של שני נכסים עסקיים בהר הצופים בירושלים. באמצע תקופת השכירות של הנכסים העלתה העירייה את גובה הארנונה בגין הנכסים הללו בצורה משמעותית מאוד, באופן שפגע קשות ברווחים שהפיק הלקוח מאותם עסקים וביכולתו לשרוד...

  האם חצר אנגלית נחשבת למרפסת? מנהל הארנונה בעיריית פ"ת חשב שכן, ועדת הערר ובית המשפט חשבו אחרת

  בין עיריית פתח תקוה לנישומים התפתח ויכוח האם דינן של חצרות אנגליות כדינן של מרפסות לעניין החיוב בארנונה. טענת הנישומים, שמצאה אוזן קשבת בבית משפט ובוועדת הערר, החצר האנגלית - לפחות זאת בנדונה בפניו - נועדה אך ורק לשם החדרת...

  ועדת ערר ביטלה חיוב בארנונה של בעלי משרדים בתל אביב שהטילה העירייה בקשר למרפסת

  לאחר שנים של מאבק משפטי שניהלה חברה שבבעלותה קומות משרדים ברחוב המסגר בתל אביב, ולאחר שבית המשפט המחוזי התערב בהחלטה של ועדת הערר לדחות את הערר שהגישה החברה על הסף- החליטה לבסוף ועדת הערר להורות לעיריית תל אביב לבטל...

  לבעלי חממות בדרום הארץ הופחתו מאות אלפי שקלים בחיובי הארנונה השוטפים - במסגרת הסכם פשרה עם הרשות המקו

  בעלים של חממות בדרום הארץ ניסה להילחם במשך תקופה ארוכה בחיובי הארנונה הגבוהים שהושתו על שטחים חקלאיים נרחבים שבבעלותו, ואשר כוללים רכיבים שונים ומערכות מגוונות. הנישום שלח אינספור מכתבים למנהל הארנונה, ואף הגיש השגות ארוכות ומפורטות שבהן פרש את...

  המשרד הצליח לבטל סיווג של חלק מדירת מגורים כמשרד, ושטח הנכס כולו סווג כדירת מגורים

  מנהל ארנונה באזור השרון הוציא לבעלים של בית מגורים שומת ארנונה חדשה, וזאת בעקבות סקר נכסים שבוצע ברחבי המועצה, תוך שהוא מתיימר לתקן את שומת הארנונה הקודמת באופן רטרואקטיבי. התיקונים בשומה החדשה באו לידי ביטוי בסווג של חלק מדירת...

  סיווג שגוי של נכס במסגרת חיובי הארנונה השוטפים

  הסיווג של הנכס נקבע בעיקר בהתאם לסוג השימוש שנעשה בנכס (מגורים, משרדים, תעשיה, מסחר וכיו"ב). הסיווג של הנכס משפיע באופן קריטי על גובה חיובי הארנונה השוטפים, מאחר שלכל סיווג קבוע תעריף שונה בצו הארנונה של הרשות המקומית. לעתים, מלאכת הסיווג...

  סירוב של עיריית תל-אביב להנפיק לבעלי דירה אישור לצורך העברת זכויות בטאבו בשל חובות שהעירייה השתהתה ב

  עתמ (ת"א) 37547-07-18‏ ‏ ליאורה מיכקשווילי נ' עירית תל-אביב-יפו ערכאה: בית משפט המחוזי בתל אביב תאריך פסק הדין: - 1.3.2020 התוצאה: העתירה התקבלה וניתן צו לעירייה לתת לעותרות אישור לטאבו הנכס הנדון הוא דירה המצויה בשד' חן 54 תל אביב, אשר הייתה רשומה...

  פטור והנחה לנכס שנהרס או שניזוק ושאין יושבים בו – סעיף 330 לפקודת העיריות

  א. הוראת סעיף 330 לפקודת העיריות (כנוסחו לאחר תיקון מס' 131 משנת 2012): [בנין שנהרס או שניזוק] 330. נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה...

  מתי בניין הנמצא בשלבי הקמה הופך להיות ראוי לשימוש ומתחיל להיות מושא לחיובי ארנונה?

  להלן ציטוטים מפסיקה נבחרת אשר יעשירו את ידיעותיכם בנושא. א. האם יש רלוונטיות לשאלת הכדאיות הכלכלית בהשמשתו של הנכס בעלות סבירה? "אני סבור כי לצורך הכרעה בשאלה אם מדובר ב'בניין' כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות, מן הראוי לעשות שימוש במבחנים שנקבעו...

  האם מותר לעירייה להטיל חיוב ארנונה באופן רטרואקטיבי?

  א. נקודת המוצא המשפטית ביחס לחיוב ארנונה רטרואקטיבי "הלכה ידועה היא כי ידו של בית המשפט "תהא קפוצה" בהתרת חיובי ארנונה רטרואקטיביים ... התרתם של חיובים מסוג זה תיעשה – כך קבעה הפסיקה – בכפוף למבחן דו-שלבי של סמכות ושיקול...

  המתח בין סיווג נכס לצרכי ארנונה כ"שירותים" לבין סיווגו כ"תעשייה ומלאכה"

  לאור הפער המשמעותי שקיים בצווי הארנונה של רובן המוחלט של הרשויות המקומיות בין התעריפים הקבועים לסיווגים של "שירותים" ושל "משרדים" ו לבין התעריף הקבוע לסיווג של "תעשייה ומלאכה", לרשויות המקומיות ולפקידים מטעמם שאמונים על הכנסות הרשות - קיים אינטרס...

  נכס ריק - האם זכאי לסיווג מיוחד מחמת היותו ריק?

  בפסיקה נקבע, כי יש לסווג נכס לצרכי ארנונה ע"פ השימוש שנעשה בו בפועל. אך כאשר מדובר בנכס ריק שלא מתקיימת בו כל פעילות, הרי ברור שאין במבחן השימוש בפועל כדי לסייע בהכרעה בדבר סיווג הנכס. אז כיצד בכל זאת...

  מתי תתקבל טענתו של נישום כי שומת הארנונה לא התקבלה אצלו במועד הנטען על ידי העירייה?

  תשובה לשאלה זו ניתן למצוא בפסק דין שניתן בתאריך 30 מרץ 2020 על ידי בית המשפט המחוזי (השופט רון סוקול, סגן נשיא). להלן ציטוטים נבחרים מפסק הדין. אמנם, החיוב בארנונה אינו מותנה במשלוח הודעת תשלום, אך למשלוח הועדת התשלום חשיבות...

  קורונה – הזדמנות מצוינת לטיפול בארנונה

  ימי הקורונה יכולים לשמש זמן מצוין לעשות קצת חשבון נפש... ולחברות ועסקים גם זמן מצוין "לבוא חשבון" עם חיובי הארנונה השוטפים שמושתים עליהן. לעתים קרובות, חברות ובתי עסק כלל לא מודעים שבתשלומי הארנונה הגבוהים שהם משלמים לעירייה או למועצה האזורית...

  הארנונה שבה מחויב מפעל תעשייתי בראשון לציון - הופחתה בהסכמת מנהל הארנונה במסגרת ערר

  במסגרת ערר שהוגש באמצעות משרדנו, הסכים מנהל הארנונה לערוך תיקון לחיוב הארנונה של מפעל תעשייתי, בשל טעויות שנמצאו בשטחים המשותפים שבגינם חויב המפעל.

  חווה סולארית בדרום זכתה להפחתה משמעותית בחיובי הארנונה השוטפים

  בעקבות השגה שהוגשה באמצעות משרדנו על חיובי הארנונה שמושתים על חוה סולארית גדולה בדרום הארץ, הסכימה המועצה האזורית להפחית את החיוב השוטף בצורה משמעותית. בנוסף, משרדנו הגיש ערר על חלק אחר בחיוב הארנונה, שאף הוא נראה מופרז וחורג מהשיעור...
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ