צרו קשר

  ּ

  ארנונה - תכנים מקצועיים

  פטור והנחה לנכס שנהרס או שניזוק ושאין יושבים בו – סעיף 330 לפקודת העיריות

  א. הוראת סעיף 330 לפקודת העיריות (כנוסחו לאחר תיקון מס' 131 משנת 2012): [בנין שנהרס או שניזוק] 330. נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה...

  מתי בניין הנמצא בשלבי הקמה הופך להיות ראוי לשימוש ומתחיל להיות מושא לחיובי ארנונה?

  להלן ציטוטים מפסיקה נבחרת אשר יעשירו את ידיעותיכם בנושא. א. האם יש רלוונטיות לשאלת הכדאיות הכלכלית בהשמשתו של הנכס בעלות סבירה? "אני סבור כי לצורך הכרעה בשאלה אם מדובר ב'בניין' כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות, מן הראוי לעשות שימוש במבחנים שנקבעו...

  האם מותר לעירייה להטיל חיוב ארנונה באופן רטרואקטיבי?

  א. נקודת המוצא המשפטית ביחס לחיוב ארנונה רטרואקטיבי "הלכה ידועה היא כי ידו של בית המשפט "תהא קפוצה" בהתרת חיובי ארנונה רטרואקטיביים ... התרתם של חיובים מסוג זה תיעשה – כך קבעה הפסיקה – בכפוף למבחן דו-שלבי של סמכות ושיקול...

  המתח בין סיווג נכס לצרכי ארנונה כ"שירותים" לבין סיווגו כ"תעשייה ומלאכה"

  לאור הפער המשמעותי שקיים בצווי הארנונה של רובן המוחלט של הרשויות המקומיות בין התעריפים הקבועים לסיווגים של "שירותים" ושל "משרדים" ו לבין התעריף הקבוע לסיווג של "תעשייה ומלאכה", לרשויות המקומיות ולפקידים מטעמם שאמונים על הכנסות הרשות - קיים אינטרס...

  נכס ריק - האם זכאי לסיווג מיוחד מחמת היותו ריק?

  בפסיקה נקבע, כי יש לסווג נכס לצרכי ארנונה ע"פ השימוש שנעשה בו בפועל. אך כאשר מדובר בנכס ריק שלא מתקיימת בו כל פעילות, הרי ברור שאין במבחן השימוש בפועל כדי לסייע בהכרעה בדבר סיווג הנכס. אז כיצד בכל זאת...
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ