תקופת הבדק ותקופת האחריות שלאחריה

 תקופת הבדק מייצגת תקופה לרוב של שנה, שבמהלכה ניתן להודיע לקבלן על ליקויים וכשלים בדירה בלא צורך להוכיח הליקויים נגרמו עוד במהלך בניית הדירה. אך מה קורה כשמגלים  את הליקוי רק לאחר תקופת הבדק? האם הקבלן לא חייב לתקן את הליקוי?
לאחר תום תקופת הבדק – יש לקבלן אחריות למשך 3 שנים נוספות, כאשר במהלך התקופה אם התגלה ליקוי ניתן לחייב את הקבלן לתקנו. עם זאת בניגוד לשנת הבדק במהלך תקופת האחריות עליכם להוכיח שהליקוי נוצר עקב בעיה בחומרים או התכנון ולא כתוצאה משימוש בדירה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן