צרו קשר

  ּ

  פסק דין בעתירה מינהלית בנושא מכרזים – שנת 2010

  עת"מ 25474-08-11 מסיעי חוה בע"מ נ' עיריית אשדוד ואח'

  חברת מסיעי חווה בע"מ הגישה כנגד עיריית אשדוד וועדת המכרזים של העירייה, עתירה מינהלית לביטול תוצאות מכרז 20/2011 להזמנת שירותי הסעות לבתי ספר, שבו הוכרזו המשיבות 3 ו-4 כזוכות, בעוד הצעת העותרת, היותר זולה, נפסלה.

  העירייה – אשר אותה ייצג עוה"ד יפת ממשרד הררי טויסטר ושות'- טענה כי בדין נפסלה הצעת העותרת; משום שרישיון העסק שצירפה להצעתה לא היה בתוקף, בעקבות מעברה לכתובת אחרת; ומשום שהעותרת הסתירה זאת מן העירייה. העירייה הוסיפה והעירה, כי ברשות העותרת אוטובוס אחד בלבד, והיא לא הייתה רשאית להסתמך על הבטחות עמומות של גורמים אחרים "לגבות אותה", לפי הצורך, באוטובוסים שאינם ברשותה של העותרת. בית המשפט המחוזי קבע כי אין מקום לבטל את פסילת הצעתה; מן הטעמים שלהלן:

  לו הייתה העותרת באה לעירייה בגילוי-לב, מודה בהיעדרו של רישיון עסק בתוקף, מנסה לשכנע כי המדובר בליקוי פורמאלי בלבד, שעניינו עדכון כתובת, וכי תיקונו של ליקוי זה וודאי וצפוי בתוך זמן קצר – אולי היה בכך כדי לזרוע ספק בשאלה אם פגם פורמאלי וזמני זה, בלבד, מצדיק לפסול את הצעתה. איני רואה צורך לדון בשאלה זו; משום שהעותרת לא קיימה את חובתה לנהוג בגילוי-לב כאמור, אלא הסתירה עניין זה, וניסתה להתאים את המציאות למצג בדיעבד, לאחר הגשת ההצעה, מאחורי-גבה של ועדת המכרזים. זוהי התנהגות פגומה, אשר מצדיקה כשלעצמה דחיית העתירה על הסף מחמת חוסר ניקיון-כפיים, ללא דיון בשאלת חומרת הפגם המקורי שאותו הסתירה העותרת.

  פסק דין מסיעי חוה נ' עיריית אשדוד 2010 – להורדה

  בית המשפט המחוזי קבע כי התנהגות פגומה זו מהווה, כשלעצמה, גם נימוק טוב לפסילת הצעת העותרת לגופה. סביר כי העירייה לא תחפוץ להתקשר עם גורם שנתפס בניסיון להסתיר ממנה דברים כהווייתם, אפילו הצעתו זולה מעט יותר; משום שהתנהגות כזו עלולה להוות סימן מדאיג גם לבאות.

  הוברר כי העותרת הרשתה לעצמה לפרש פירוש ליברלי מאוד את הדרישה במכרז בדבר קיומם-ברשותה של אוטובוסים במספר מספיק. העובדה כי לא נדרשה זיקה קניינית של בעלות אין משמעותה כי דין הבטחה מעורפלת של גורמים אחרים "לגבות אותה" במידת הצורך כדין החזקה-בפועל בצי אוטובוסים. יש ממש בטענת העירייה וועדת המכרזים, כי לצורך עמידה בתנאי המכרז היו האוטובוסים אמורים להיות ברשותה של העותרת בפועל, בזיקה משפטית כזו או אחרת, במועד ההצעה. נדרש כי "בבעלותם או שבמשרדם (של המשתתפים במכרז – ש"פ) רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר. על המשתתפים לצרף צילום של רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב". העותרת לא עמדה בדרישה זו, למעט לגבי אוטובוס אחד.

  בסיכומו של דבר נקבע, כי העותרת נהגה בחוסר ניקיון-כפיים, ויש לדחות את עתירתה על הסף ולו מטעם זה בלבד. אולם בנוסף לכך נקבע, כי העותרת לא התגלתה ממילא כמועמדת אטרקטיבית גם לגוף העניין, מבחינות נוספות וחשובות, למעט המחיר: הוברר כי עסקה היה מוקפא במשך שנים, עד סמוך למועד המכרז; הוברר כי בהיעדר אינטרס לקיים תנאיו של מכרז – היא אינה מוטרדת מניהול עסק ללא רישיון בתוקף; הוברר כי בבעלותה אוטובוס אחד, וכי לא ברורה התשתית של זמינות האוטובוסים של אחרים שעליה הסתמכה העותרת.

  בית המשפט המחוזי דחה אפוא את העתירה וחייב העותרת בהוצאות ושכר טרחה לטובת העירייה בסך 20,000 ש"ח.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ