צרו קשר

  ּ

  עקשנות של אשה אחת ומאבקה כנגד עירייה ומוסדות המדינה – הצליחו לחשוף כיצד הרשויות עשו יד אחת עם יזם פר

  בית המשפט המחוזי קיבל היום, 31 בינואר, עתירה שהוגשה על ידי חברת מועצת העיר אשדוד, הלן גלבר, נגד אישורה של תכנית, שיזמה והובילה חברת סגול, להקמת 4 מגדלי מגורים שיכללו 650 יחידות דיור במתחם סטאר סנטר באשדוד.

  העותרת הייתה מיוצגת בעתירה על ידי עוה"ד דורון טל ועוה"ד כפיר יפת.

  בית המשפט הורה בפסק הדין על ביטול ההחלטה לאשר את התכנית, בשל פגמים מהותיים שנפלו בדרך אישורה ובדרך קבלת ההחלטות על ידי רשויות התכנון, תוך ניסיון פסול לעקוף את מועצת העיר אשדוד ולמנוע דיון ענייני בתכנית במועצת העיר על ידי נבחרי הציבור. הובהר, כי קרקע ציבורית (השייכת למעשה לתושבי העיר אשדוד) אינה הפקר וכי הפגמים בהליך התכנוני הינם ברמה כזו המחייבים את ביטולה של התכנית, בשלב זה.

  מקריאת פסק הדין עולה תמונה מדאיגה, לפיה המדינה ועיריית אשדוד סירבו לכל אורך הדרך "לחשב מסלול מחדש" נוכח הפגמים המהותיים עליהם הצביעה העותרת בדרך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון. במקום זאת, ביקשו המדינה והעירייה לדחות את העתירה על הסף מטעם של שיהוי כביכול בהגשת העתירה, ובנימוק שההליך התכנוני הושלם. במלים אחרות, הרשויות ושומרי הסף שאמונים לשמור ולוודא את תקינות ההליך התכנוני, ניסו לכל אורך הדרך להכשיר את השרץ בק"ן טעמים, חלקם טכניים לחלוטין.

  הגם שהתכנית המדוברת כללה בתחומה גם מקרקעין ציבוריים (שעליהם נשענת התכנית) וביקשה לשנות את הייעוד של חלק מהשטח הציבורי הפתוח לדרך, טענו המדינה, עיריית אשדוד והיזם הפרטי, כי אין כל צורך חוקי בחתימת העירייה על התכנית כאחת ממגישיה, ומכל מקום די בחתימתו של מנכ"ל העירייה, ואין מקום להכפיף את התכנית לאישור של מועצת העיר עצמה.

  השופטת גאולה לוין דחתה טענה זו וקבעה, כי מדובר בטענה שעומדת בסתירה לחוות הדעת של היועצת המשפטית של הוועדה המחוזית בכבודה ובעצמה, וכשמדובר בתכנון סטטוטורי, דבר שהוא חורג מניהול שוטף של הרשות וכרוך בהתוויית מדיניות והכרעות ערכיות וחברתיות, האורגן המוסמך הוא מועצת העיר ולא ראש העיר או נושא משרה אחר.

  נמצא, כי טעתה הוועדה המחוזית בכך שהסכימה לבקשת היזם הפרטי לערוך שינוי בתחום התכנית – שינוי שמטרתו המוצהרת הייתה לדחוק את רגלי מועצת העיר ונבחרי הציבור ממעורבות ויכולת השפעה על הליך אישורה של התכנית – מבלי להתייחס לשינוי כזה כאל הגשה של התכנית מחדש, ואף מבלי לאפשר למי שעלול להיפגע מהשינוי בתכנית (לרבות עיריית אשדוד באמצעות מועצת העיר) – הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני הועדה המחוזית.

  בית המשפט הדגיש, כי הבחינה של השפעות התכנית על הציבור הרחב צריכה להיעשות בגוף האמון על רווחת העיר ותושביה, קרי מועצת העיר. בכך הוענק מעמד בכורה לערכים של שקיפות והוגנות בהליכי תכנון , תוך שהוא מאפשר הבאה בחשבון של שיקולים של טובת הציבור הרחב.

  לבסוף, בית המשפט חייב את המשיבות לעתירה (הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, עיריית אשדוד וחברת סגול) לשלם לגב' גלבר הוצאות משפט בסך כולל של 35,000 ₪.

  עת"מ 27227-06-17 גלבר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום ואח'

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ