משרד עורכי דין לענייני ארנונה

משרד עורכי דין כפיר יפת
לתיאום פגישה השאירו פרטים

משרד עו"ד כפיר יפת הוא עורך דין מתמחה בארנונה, והנו בעל ניסיון עשיר ורב שנים בייצוג לקוחות בתיקים של ארנונה.


עו"ד יפת שימש כיועץ משפטי של גזברי עיריות ומנהלי ארנונה, ובמסגרת תפקיד זה ייצג עיריות בפני ועדת ערר ארנונה, בתי משפט מינהליים ובית המשפט העליון.


עורך דין ארנונה חייב להיות בעל היכרות מעמיקה ורחבה עם כל מערכת החוקים והתקנות הרלבנטיים לתחום דיני רשויות מקומיות בכלל, ולתחום של דיני הארנונה בפרט.


מיסי הארנונה רלבנטיים למעשה כמעט לכל מבנה נדל"ן ואף לקרקעות רבות, ומיסים אלה עשויים להיות נטל כלכלי כבד הן על משתמשים פרטיים והן על תאגידים ובתי עסק.


מיסי הארנונה מוטלים על ידי כל רשות מקומית ביחס לנכסי הנדל"ן המצויים בתחום שיפוטה. הכללים והשיעורים שעל פי הם נגזרים מיסי הארנונה שונים, ולפעמים שונים מאוד, בין רשות מקומית אחת לבין רשות מקומית אחרת. מסיבה זו חשוב בתחום הארנונה להתייעץ ולהיות מיוצגים על ידי עורכי דין שמתמחים דווקא בתחום זה, ואשר יש להם מוניטין מוכחים במתן ייעוץ בתחום הארנונה ובייצוג נישומים הן במסגרת השגות בפני מנהלי ארנונה, הן בפני ועדת ערר ארנונה והן בבתי משפט מינהליים שדנים בעתירות מינהליות כנגד רשויות בתחום הארנונה.


לעתים בעלי נכסים וחברות פועלים לשכור עורך דין לענייני ארנונה, כאשר מתעורר אצלם חשש קונקרטי שחיובי הארנונה השוטפים הנם מופרזים ומוגזמים. במקרה כזה מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין הפחתת ארנונה, אשר יערוך בדיקה מעמיקה של מיסי הארנונה, בניסיון לאתר את הפגמים והטעויות שנפלו בהם. קיימת חשיבות שלא להשתהות בפנייה לעורך דין הפחתת ארנונה, מכיוון שפרקי הזמן שקבועים בחוק לתקיפת חיובי הארנונה הנם קצרים מאוד, שכן מדובר בעניין הדומה לתקיפה של החלטה ומעשה מינהליים.


במקרים אחרים, בתי עסק ותאגידים פועלים באופן יזום לבדוק את חיובי הארנונה השוטפים בעזרת עורך דין לענייני ארנונה, על מנת להביא להפחתה מסוימת בהוצאות השוטפות של בית העסק והחברה.


כאשר נישומים בארנונה מנהלים הליכים בעניין חיובי הארנונה, הם יכולים לבחור להימנע מתשלום הסכומים השנויים במחלוקת. מאידך, יש גם היגיון בבחירה של נישומים לשלם את הארנונה במלואה, לרבות הסכומים השנויים במחלוקת. במקרה זה, ככל שייקבע בהמשך שחיובי הארנונה היו מופרזים, הרי שהנישומים יהיו זכאים להחזר הארנונה ששולמה על ידם ביתר.


האפשרות של החזר ארנונה לעסקים הנה רלבנטית לאותם עסקים שהשכילו לבחון את שומות הארנונה השנתיות שקיבלו מדי שנה, ושכרו עו"ד ארנונה לצורך הגשת השגות, עררים או עתירות מינהליות כנגד השומות. שומת ארנונה שלא נתקפה באחת מהדרכים הקבועות בדין, עשויה להפוך ולהיחשב לחלוטה, באופן שלא ניתן


תקיפת חיובי ארנונה נעשית ככלל באחת משלוש הדרכים הבאות:

1. הגשת השגה למנהל הארנונה, וככל שההשגה נדחית – הגשת ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה; וככל שהערר נדחה – הגשת ערעור מינהלי לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

1. הגשת השגה למנהל הארנונה, וככל שההשגה נדחית – הגשת ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה; וככל שהערר נדחה – הגשת ערעור מינהלי לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

1. הגשת השגה למנהל הארנונה, וככל שההשגה נדחית – הגשת ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה; וככל שהערר נדחה – הגשת ערעור מינהלי לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

תשובות שאלות:

ככלל, הגשת השגה למנהל הארנונה על חיוב הארנונה, דומה במובן מסוים להליך משפטי רגיל אחר. שכן הליך זה הנו הצעד המשפטי הראשון בתקיפת חיוב הארנונה. כל טענה שאינה נטענת במסגרת ההשגה, עלולה להידחות ככל שהנישום יעלה אותה לראשונה במסגרת הערר שיוגש לוועדת הערר. די בטעם זה כדי לייחס חשיבות לאופן הגשת ההשגה ושכירת שירותיו של עו"ד המתמחה בארנונה לצורך כך.


בעוד שהגשת בקשות ראשוניות להנחות ולפטורים, יכולה ככלל להיעשות על ידי הנישומים עצמם, מבלי להיעזר – באופן רגיל – בשירותיו של עורך דין, שונים הם פני הדברים כאשר נדרש לתקוף, לבקר ולהשיג על החלטות שכבר התקבלו על ידי מנהל הארנונה ומחלקת הגבייה העירונית. במקרה כזה, מדובר למעשה בדרישה ממי שקיבל את ההחלטה, לשנות את עמדתו ולתקן או אף לבטל את ההחלטה המקורית שהתקבלה על ידו או על ידי עובד מטעמו. בנסיבות אלה, הגשת השגה שאינה נחזית מספיק מקצועית ויסודית, עשויה להיתפס כנחותה וככזאת שאינה משכנעת שקיימת הצדקה לשינוי ההחלטה.