עורך דין ארנונה

טיפול מקצועי בנושא הארנונה עשוי להביא להפחתה משמעותית בתשלומי הארנונה השוטפים, ולחיסכון של כסף רב מדי שנה.

בעלי נכסים שאיכפת להם מגובה הארנונה שמוטלת עליהם ואינם מעוניינים לשלם לרשות המקומית תשלומי ארנונה מופרזים שאינם חוקיים, מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל שאלון קצר ומקוון למילוי. ככל שיתברר שחשבון הארנונה אכן חשוד באי תקינות כלשהי ושקיימת לכאורה הצדקה מעשית וכלכלית לטיפול מקצועי בעניין, תימסר לבעל הנכס הצעת שכר טרחה המותאמת לנסיבות הספציפיות של המקרה.

שירותי המשרד מבוססים על ניסיון של יותר מ-15 שנים בתחום הארנונה, לרבות ניסיון בייצוג של מנהלי ארנונה בעיריות בפני וועדות ערר ובבתי משפט. ניסיון מיוחד זה מקנה למשרד יתרון משמעותי על פני משרדים שלא צברו ניסיון דומה.
לתיאום פגישה השאירו פרטים

מיסי הארנונה מוטלים על מבנים וקרקעות, כמעט ללא יוצא מהכלל, והם עשויים להוות נטל כלכלי כבד הן על מחזיקים פרטיים והן על תאגידים ובתי עסק.

מיסי הארנונה מוטלים על ידי כל רשות מקומית ביחס לנכסי הנדל"ן המצויים בתחום שיפוטה. הכללים והשיעורים שעל פי הם נגזרים מיסי הארנונה שונים, ולפעמים שונים מאוד, בין רשות מקומית אחת לשניה. 

כאשר מתעורר חשש שחיובי הארנונה השוטפים הנם מופרזים ומוגזמים בשל טעויות שנפלו באופן התחשיב שנערך על ידי הרשות המקומית, מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין הפחתת ארנונה, אשר יערוך בדיקה מעמיקה של מיסי הארנונה, בניסיון לאתר את הפגמים והטעויות שנפלו בחיובים. קיימת חשיבות שלא להשתהות בפנייה לעורך דין הפחתת ארנונה, מכיוון שפרקי הזמן שקבועים בחוק לתקיפת חיובי הארנונה הנם קצרים ביותר. 

אפשרות נוספת אשר נכונה ורלבנטית בעיקר לנכסים עתירי שטח או כאלה שחשבונות הארנונה שלהם הנם גבוהים (כ-100 אלף שקל בשנה ויותר), היא לפנות באופן יזום לעורך דין ארנונה על מנת שיערוך בדיקה יסודית (לפעמים תוך היעזרות בשירותיו של מודד מוסמך), על מנת למצוא פגמים וטעויות בחיובי הארנונה השוטפים.  

 

דרכי התקיפה של חיוב הארנונה

תקיפת חיובי ארנונה נעשית, ברובם המוחלט של המקרים, באחת או יותר משלוש הדרכים הבאות:

  1. הגשת השגה למנהל הארנונה, וככל שההשגה נדחית – הגשת ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה; וככל שהערר נדחה – הגשת ערעור מינהלי לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
  2. הגשת עתירה מנהלית לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, וככל שהעתירה נדחית – הגשת ערעור לבית המשפט העליון.
  3. הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, וזאת במקרים המתאימים לכך.
 

ניתן לדחות את התשלום ביחס לסכומים ששנויים במחלוקת ומתנהל לגביהם הליך משפטי

כאשר נישומים בארנונה מנהלים הליכים בעניין חיובי הארנונה, הם יכולים לבחור להימנע מתשלום הסכומים השנויים במחלוקת. מאידך, יש גם היגיון בבחירה של נישומים לשלם את הארנונה במלואה, לרבות הסכומים השנויים במחלוקת. שכן, הסכומים השנויים במחלוקת ממשיכים לצבור הפרשי הצמדה וריבית, ובמקרה שחלילה יידחו טענות הנישום, הוא ייאלץ לשלם החיובים בתוספת ריבית משמעותית. לעומת זאת, במקרה של תשלום הסכומים שבמחלוקת, אזי ככל שייקבע בהמשך שחיובי הארנונה היו מופרזים, הרי שהנישומים יהיו זכאים להחזר הארנונה ששולמה על ידם ביתר.

 

"האם זה אפשרי להגיש השגה שלא באמצעות עורך דין?"

ככלל, הגשת השגה למנהל הארנונה על חיוב הארנונה, דומה במובן מסוים להליך משפטי רגיל אחר. שכן הליך זה הנו הצעד המשפטי הראשון בתקיפת חיוב הארנונה. כל טענה שאינה נטענת במסגרת ההשגה, עלולה להידחות ככל שהנישום יעלה אותה לראשונה במסגרת הערר שיוגש לוועדת הערר. די בטעם זה כדי לייחס חשיבות לאופן הגשת ההשגה ושכירת שירותיו של עו"ד המתמחה בארנונה לצורך כך.

בעוד שהגשת בקשות ראשוניות להנחות ולפטורים, יכולה ככלל להיעשות על ידי הנישומים עצמם, מבלי להיעזר – באופן רגיל – בשירותיו של עורך דין, שונים הם פני הדברים כאשר נדרש לתקוף, לבקר ולהשיג על החלטות שכבר התקבלו על ידי מנהל הארנונה ומחלקת הגבייה העירונית. במקרה כזה, מדובר למעשה בדרישה ממי שקיבל את ההחלטה, לשנות את עמדתו ולתקן או אף לבטל את ההחלטה המקורית שהתקבלה על ידו או על ידי עובד מטעמו. בנסיבות אלה, הגשת השגה שאינה נחזית מספיק מקצועית ויסודית, עשויה להיתפס כנחותה וככזאת שאינה משכנעת שקיימת הצדקה לשינוי ההחלטה.

"מהן הטעויות הנפוצות שעשויות להפוך חיובי ארנונה למופרזים ובלתי תקינים?"

הטעויות שנופלות בחיובי הארנונה הנן מגוונות מאוד. חלק מהטעויות הנן תוצאה של חוסר תשומת לב בהזנת נתונים למערכת הגבייה המוניציפאלית על ידי הפקידים הרלבנטיים של הרשות המקומית. טעויות אחרות הנן תוצאה של החלטה טקטית או אסטרטגית של הגורמים המוסמכים בעירייה, ולפעמים גם של גורם זוטר שאינו מוסמך, לנקוט בעמדה פרשנית ועקרונית שתביא להגדלת חיובי הארנונה. כמובן שבמיוחד במקרים מהסוג האחרון, הרשות המקומית אינה סבורה כלל ועיקר שנפלה טעות כלשהי בחיובי הארנונה, ובמרבית המקרים היא תגן בכל כוחה על החלטותיה, שכן שינוי החלטות אלה ותיקונן עשוי להיות בעל השפעה רוחבית ביחס לחיובי ארנונה רבים.

הטעויות בחיובי הארנונה עשויות להיות, בין היתר, בעניינים הבאים:

1.      טעות במדידת שטח הנכס.

2.       טעות בסיווג השימוש שנעשה בנכס (מגורים, תעשיה, משרדים, מסחר וכו').

3.       טעות בזהות המחזיק בנכס.

4.       טעות בהחלת פטורים והנחות, כגון הנחה עבור נכס ריק ופטור עבור נכס שנהרס ואינו ראוי לשימוש.