רשויות רבות בישראל ממשיכות לזלזל בזכות התושבים לקבל מידע מכוח החוק: פורסם הדוח השנתי אודות יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות

היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים ואגף אסטרטגיה במשרד הפנים פרסמו בתחילת שבוע זה (18/12/22) דו"ח הסוקר את יישום חוק חופש המידע בשלטון המקומי. בין הרשויות הגדולות (מעל 50 בקשות בשנה) שבלטו לטובה בזמני מענה קצרים הן: עיריית ראשון לציון, עיריית ראש העין, עיריית אשדוד ועיריית באר שבע. הדו"ח מתבסס על דיווחים של כ-79% מהרשויות … להמשך קריאה

איך מתנהל הליך של גירושין?

כשמדברים על גירושין במובן הרחב, אין מדובר על הליך משפטי אחד, כי אם על מספר הליכים שמתנהלים רובם במקביל. לעומת זאת, תביעה לגירושין במובנה הצר משמעותה הליך שגולת הכותרת שלו הוא מעמד מסירת וקבלת גט הגירושין בבית הדין הרבני. הליכי גירושין כוללים אפוא הליכים שונים שאמורים לטפל וללבן מחלוקות הנובעות מהגירושין, כגון שאלות בקשר למשמורת … להמשך קריאה

האם יש צורך להמתין עד סוף "שנת הבדק" כדי להגיש תביעה כנגד הקבלן?

חשוב לציין כי אין שום הוראת חוק המונעת ומגבילה דייר להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה לפני תום "שנת הבדק". אין כל מניעה עקרונית להגיש תביעה כנגד הקבלן בתוך זמן קצר יחסית אחרי קבלת המפתח לדירה. התנאי היחיד בהקשר זה שצריך להתקיים על מנת לאפשר הגשת תביעה, הוא שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הליקוי בעצמו, והוא … להמשך קריאה

תקופת הבדק ותקופת האחריות שלאחריה

 תקופת הבדק מייצגת תקופה לרוב של שנה, שבמהלכה ניתן להודיע לקבלן על ליקויים וכשלים בדירה בלא צורך להוכיח הליקויים נגרמו עוד במהלך בניית הדירה. אך מה קורה כשמגלים  את הליקוי רק לאחר תקופת הבדק? האם הקבלן לא חייב לתקן את הליקוי? לאחר תום תקופת הבדק – יש לקבלן אחריות למשך 3 שנים נוספות, כאשר במהלך … להמשך קריאה

מה נחשב "ליקויי בנייה" או "אי התאמה" בנכס, שהחברה הקבלנית חייבת לתקן או לפצות בגינם?

המושג ליקוי בניה כולל פגמים ותקלות שקרו במהלך בניית הדירה, וכן אי התאמות בין התחייבות הקבלן ע"פ דין או ע"פ ההסכם לבין מצב הדירה בפועל. המונח "ליקוי בנייה" כולל למעשה כל בעיה שיש בעמידות המוצר בתפקודו באיכותו או במראהו. ישנם הרבה כשלים וליקויים נפוצים: סדקים בקירות, סטייה של שטח הדירה בפועל מהתכנון, רטיבות, ועוד ליקויים … להמשך קריאה

דילוג לתוכן