צרו קשר

  ּ

  חלוקת רכוש ואיזון משאבים

  המשרד מתמחה בכל הקשור לחלוקת הנכסים המשותפים בעקבות גירושין או פרידה בין בני זוג. חלוקת הרכוש יכולה להתבצע בהסכמה, ולחלופין במסגרת התדיינות בבית משפט לענייני משפחה.

  חזקת השיתוף

  על זוגות שנשאו לפני שנת 1974 חלה חזקת השיתוף. לפי חזקה זו שני בני הזוג זכאים למחצית הנכסים המשותפים שנצברו במאמצם המשותף של בני הזוג במהלך חיי הנישואים, וזאת ללא תלות בפקיעת הנישואים.

  חזקת השיתוף היא יציר המשפט המקובל הישראלי, ולפיה, בני-זוג המנהלים אורח חיים תקין ושהתנהגותם מגלה מאמץ משותף, חזקה לגביהם כי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הנו בבעלותם המשותפת. השותפות נלמדת מנסיבות החיים המשותפים ומגמירות הדעת שניתן לייחס לצדדים. הבסיס של החזקה הוא קונסטרוקציה חוזית של הסכם משתמע בין הצדדים בעניינה של שותפות בזכויות ובנכסים שנצברים במהלך חיי הנישואים.

  בפסיקה הובעה דעה, כי "חזקת השיתוף מכוונת להשגת מטרה חברתית, והיא מבוססת על תפיסת השוויון בין המינים: בני הזוג שווים בתרומתם לרווחת המשפחה, ועל-כן הם זכאים לחלקים שווים מן הרכוש שנצבר כתוצאה מהמאמץ המשפחתי".

  הסדר איזון משאבים

  לעומת זאת, על כל זוג שנישא לאחר ה-1.1.1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג.

  המשטר שמחיל החוק על רכושם של בני הזוג במהלך הנישואים הוא משטר של הפרדה רכושית מלאה, כשלצדה מרחף כל העת מנגנון שיתוף אובליגטורי דחוי. משמעות משטר זה של הפרדה מלאה  היא כי במהלך הנישואין, הדינים המסדירים את יחסי הממון בין בני זוג הם דיני החוזים והקניין הרגילים, תוך ביצוע התאמות רלבנטיות לדיני משפחה.

  אשר על כן, לכל אחד מבני הזוג יש את הזכות והחירות להשתמש במהלך חיי הנישואים ברכוש הרשום על שמו, על פי שיקול דעתו.

  מאידך כאשר מגיע מקרה של גירושים או מוות של אחד מבני הזוג, מוחל עליהם מכוח החוק המנגנון של איזון משאבים.

  הקדמת המועד של איזון המשאבים בין בני הזוג

  חוק יחסי ממון קובע מספר מצבים שבהם ניתן להקדים את המועד של האיזון, אף אם טרם ניתן גט על פי הדת היהודית ובני הזוג טרם התגרשו גירושים דתיים, שאלה עיקריהם:

  • אם חלפה שנה מיום שהוגשה תביעה משפטית מסוג מסוים על ידי אחד מבני הזוג.
  • אם קיים קרע בין בני הזוג.
  • אם בני הזוג חיים בנפרד, אף אם תחת קורת גג אחת, במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה. חשוב להוסיף, כי לבית המשפט סמכות לקצר תקופה זו בנסיבות מסוימות.
  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ