זוג שרכש דירה מחברת ב. יאיר, קיבל אותה עם מרפסת קטנה מזו שהובטחה, ועם חציצה בין הדירה לבין השטח הציבורי ברמה ירודה מהמובטח - וזכה לפיצוי כספי של יותר מ-350,000 ש"ח

התובעים- סימה ויוסף אייכלר – רכשו בשנת 2010 מחברת ב. יאיר וחברה נוספת, דירת מגורים ברח' שרי ישראל בירושלים. בני הזוג הגישו תביעה בגין אי התאמות של הדירה למה שהובטח להם בהסכם המכר, וכן בשל איחור במסירת הדירה. 

פסק דין ניתן ביום 8.11.2022 ובין היתר קבע את הדברים הבאים:

א. הרוכשים הוכיחו שחלו עיכובים שניתנים היו להימנע על ידי הקבלנים בתקופה שבין קבלת היתר הבניה למסירת הדירה.

ב. הרוכשים הוכיחו שקיבלו את הדירה ובה שני ליקויים מרכזיים אשר כל אחד מהם מהווה חריגה יסודית מהוראות החוזה (שטח מרפסת קטן במידה משמעותית מהשטח שעליו הוסכם בהסכם המכר, וחציצה בין שטח דירתם לבין השטח הציבורי נבנתה ברמה נמוכה ביחס למוסכם ולמובטח). הרוכשים הראו שליקויים אלה לא נכפו על הנתבעות מאת רשויות התכנון והבניה, והן אף לא הודיעו במועד לרוכשים עם ההחלטה על ביצועם, ותכנון הדירה כשהיא נושאת את הליקויים הללו לא היה מחויב המציאות.

ג. לא הייתה הפרת חוזה או קיום חוזה שלא בתום לב בתקופה שעד מתן היתר הבניה.

ד. אירעו שלושה אירועי הפרת חוזה וקיום חוזה שלא בתום לב סביב זמן הגשת מתן היתר הבניה והחל מיום אישורו ואלה מזכות בפיצויים: א) מסירת הדירה עוכבה; ב) נעשתה גריעת שטח מן המרפסת (לא הייתה מחלוקת כי שטח מרפסת אייכלר צומצם ב־26 מ"ר יחסית למובטח); ג) החומה נבנתה שלא מן החומר המובטח (החציצה המפרידה בינם לבין השטח הציבורי נבנתה בגובה העולה על המוסכם ובחומרים אטומים השונים מהמוסכם).

תוצאות פסק הדין:

תביעת הרוכשים התקבלה חלקית, ובית־המשפט חייב את הקבלנים לפצות אותם בסכומים הבאים:

א.     הנתבעות תשלמנה לתובעים פיצויים בגין הפרת חוזה ירידת ערך בשל חציצה:  178,177 ₪.

ב.     הנתבעות תשלמנה לתובעים פיצויים בגין הפרת חוזה (מרפסת)  298,075 ₪.

ג.      הנתבעות רשאיות לקזז מן הסכום ששילמו את ריבית הפיגורים המופחתת שחושבה לקיזוז 126,529 ₪.

ד.     הנתבעות ישלמו פיצוי מוסכם עקב איחור במסירה לאייכלר בסכום של 25,956.79 ₪,  ומסכום זה יקוזז כל פיצוי ששילמו הנתבעות בגין חודשי שכירות.

 

close
95

היי,

מעוניינים לקבל עדכוני משפט חשובים ומעניינים בקשר לרשויות מקומיות ומיסוי עירוני? הירשמו כאן!

דילוג לתוכן