צרו קשר

  ּ

  החלטה בהליך תביעה ייצוגית כנגד חברת עירונית, שנת 2013

  ת"צ 14618-02-13 ורדי נ' החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד

  עו"ד כפיר יפת ממשרד הררי טויסטר ייצג את החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד.

  תושבת העיר אשדוד הגישה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות". מדובר בתביעה להשבת כספים ששולמו למשיבה בגין שירותי צהרון אותו מפעילה בין היתר החברה העירונית לתרבות וספורט, וזאת בגין התקופה שבין התאריכים 14/11/12-21/11/12 בה התרחש מבצע "עמוד ענן" אשר במסגרתו לא נשלחו ילדים למוסדות החינוך למיניהם לרבות לצהרונים וזאת בהוראת פיקוד העורף.

  המבקשת הגישה תביעה אישית על סך 322 ₪ וכן תביעה על סך 2,200,000 ₪ בשם כ- 10,000 ילדים המקבלים שירותים שונים מאת המשיבה הכוללים צהרונים, חוגים ואירועי תרבות.

  בית המשפט (כב' השופט ברגנר) קבע, כי המבקשת לא הוכיחה כי אכן נגרם לה נזק הראוי להשבה, שעה שמנגד עולות טענות המשיבה כי השיבה הימים בהם לא התקיים צהרון בתקופת מבצע "עמוד ענן", וזאת בתקופת חג הפסח ובתחילת שנת הלימודים. כמו כן, התשלום עבור הצהרון הינו תשלום חודשי ולא עבור כל יום בפני עצמו, כאשר התשלום בגין כל השנה ניתן מראש.

  עוד הוסיף כב' השופט ברגנר וקבע, כי ראוי היה לאפשר למשיבה להשיב הימים, בימים אחרים, עד לתום השנה ולחילופין היה ולא יושבו הימים, לפנות להשבת הכסף, בטרם הגשת התביעה הנדונה, וכל זאת במקביל לטענת המשיבה לפיה השיבה למבקשת את כלל הימים ואינה חייבת לה דבר.

  נקבע כי היה ואכן יוכח כי הושבו כלל הימים כפי שטוענת המשיבה, אין כל בסיס לתובענה שעה שלא נמצא כל פגם בהשבת הימים שהוחסרו בימי מבצע "עמוד ענן" בימים חלופיים אחרים דווקא ולא בשווי כספי, וזאת במיוחד לאור העובדה כי מדובר בנסיבות שאינן תלויות במשיבה, וכי סביר להניח כי עריכת התחשבנות והשבת כספים לכל פרט ופרט תהיה דרישה בלתי סבירה כאשר ניתן לחילופין להשיב בימי פעילות נוספים, וזאת ללא התנגדות הצרכנים.

  לסיכומו של דבר, בית המשפט לא התרשם כי למבקשת קיים סיכוי סביר להצליח בתביעתה

  בנוסף נקבע, כי אין המדובר בקבוצה הומוגנית, וכי במקרה זה לשונות בין חברי הקבוצה יש השפעה לעצם השאלה המשפטית והעובדתית ואין היא בהכרח משותפת לכלל חברי הקבוצה.

  כפועל יוצא ממסקנותיו הקודמות באשר להיעדר עילת התביעה האישית ובאשר לאי הומוגניות הקבוצה ולשאלות המהותיות של עובדה או משפט שלא בהכרח משותפות לכלל חברי הקבוצה, בית המשפט לא התרשם כי ישנה אפשרות סבירה כי השאלות הנדונות יוכרעו לטובת הקבוצה.

  עוד נקבע, כי הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין איננה על דרך תובענה ייצוגית, מאחר שהדבר יביא לסרבול ההליך שלא לצורך, כאשר יש לבחון את נסיבותיהם האישיות של כמעט כל פרט בקבוצה באשר לסוג ההתקשרות שלו עם המשיבה ולמקום ההתקשרות ולסוג ההחזר אותו קיבל או לא וכדומה.

  לאור כלל הדברים האמורים לעיל, בית המשפט לא נדרש כלל לדון ולבחון האם עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.

  בית המשפט דחה אפוא את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וחייב המבקשת לשלם הוצאות לחברה העירונית.

   

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ