מהן הטעויות הנפוצות שעשויות להפוך חיובי ארנונה למופרזים ובלתי תקינים?

הטעויות שנופלות בחיובי הארנונה הנן מגוונות מאוד. חלק מהטעויות הנן תוצאה של חוסר תשומת לב בהזנת נתונים למערכת הגבייה המוניציפאלית על ידי הפקידים הרלבנטיים של הרשות המקומית. טעויות אחרות הנן תוצאה של החלטה טקטית או אסטרטגית של הגורמים המוסמכים בעירייה, ולפעמים גם של גורם זוטר שאינו מוסמך, לנקוט בעמדה פרשנית ועקרונית שתביא להגדלת חיובי הארנונה. … להמשך קריאה

לנישום יש את הזכות לדחות את התשלום של חיוב ארנונה השנוי במחלוקת ושמתנהל לגביו הליך משפטי

כאשר נישומים בארנונה מנהלים הליכים בעניין חיובי הארנונה, הם יכולים לבחור להימנע מתשלום הסכומים השנויים במחלוקת, כאשר הרשות המקומית מנועה מלהפעיל את סמכותה לגבייה הסכומים הללו. זכות זו מעוגנת בסעיף 2(א) לאכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תש"ס-2000: "על אף האמור בסעיף 1 ובכל דין אחר, לגבי חובות לרשות המקומית, … להמשך קריאה

דרכי התקיפה של חיוב הארנונה

תקיפת חיובי ארנונה נעשית, ברובם המוחלט של המקרים, באחת או יותר משלוש הדרכים הבאות: הגשת השגה למנהל הארנונה, וככל שההשגה נדחית – הגשת ערר לוועדת ערר לענייני ארנונה; וככל שהערר נדחה – הגשת ערעור מינהלי לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. הגשת עתירה מנהלית לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, וככל … להמשך קריאה

דילוג לתוכן